کارمزد

تکرار استفاده از خدمات پرسود تر از یکبار خدمات گران است

ریش سفید باور دارد که هرچه کارمزد استفاده از خدمات را کاهش دهد دفعات استفاده از خدمات ریش سفید توسط کاربران افزایش پیدا خواهد کرد به همین دلیل تا جایی که بتوانیم هزینه ی استفاده از خدمات سایت را کاهش می دهیم. هرچند در سایت های فریلنسری تعرفه های بسیار بالایی از کاربران به صورت درصدی دریافت می گردد ریش سفید به دلیل حمایت از کاربران از انجام این کار پرهیز می کند و صرفا مبلغ اندکی از هر معامله را دریافت می کند که بتواند خدمات خود را گسترش دهد، لازم به ذکر است معامله هایی که مبلغ آن ها زیر صد هزار تومان باشد در ریش سفید بدون دریافت کارمزد انجام می شوند. در لیست زیر می توانید تعرفه های استفاده از خدمات ریش سفید را مشاهده نمایید. تعرفه ی استفاده بر اساس مبلغ معامله ی شما تعیین می شود.
#
از قیمت
تا قیمت
کارمزد
۱
۱ تومان
۱۰۰۰۰۰ تومان
۰ تومان
۲
۱۰۰۰۰۱ تومان
۲۵۰۰۰۰ تومان
۵۰۰۰ تومان
۳
۲۵۰۰۰۱ تومان
۱۰۰۰۰۰۰ تومان
۱۰۰۰۰ تومان
۴
۱۰۰۰۰۰۱ تومان
۵۰۰۰۰۰۰ تومان
۱۵۰۰۰ تومان
۵
۵۰۰۰۰۰۱ تومان
۱۰۰۰۰۰۰۰ تومان
۲۰۰۰۰ تومان
۶
۱۰۰۰۰۰۰۱ تومان
۲۰۰۰۰۰۰۰ تومان
۲۵۰۰۰ تومان
۷
۲۰۰۰۰۰۰۱ تومان
۵۰۰۰۰۰۰۰ تومان
۳۰۰۰۰ تومان
۸
۵۰۰۰۰۰۰۱ تومان
۱۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان
۳۵۰۰۰ تومان
۹
۱۰۰۰۰۰۰۰۱ تومان
۲۱۴۷۴۸۳۶۴۷ تومان
۵۰۰۰۰ تومان